OD DANAS Na snagu stupaju nova pravila oporezivanja poštanskih pošiljki | SmartlifeHR

Emisije
IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

Ubacite video ili foto

Možete ubaciti do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspešno poslata

Hvala što ste potrošili pet minuta vašeg potpuno beznačajnog vremena, na potpuno besmislenu radnju slanja ovog teksta. Budite sigurni da se on najverovatnije neće nikad pojaviti u medijima jer niti imamo vremena niti imamo želju da se bavimo. vašim glupostima.

Ostalo

Upišite pojam u tražilicu i pritisnite ENTER

OD DANAS Na snagu stupaju nova pravila oporezivanja poštanskih pošiljki

Autor Krunoslav Ćosić

Od 1.7.2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama

  Izvor: Shutterstock

Drugim riječima, od danas ćete za svaku malu pošiljku, koju ste na primjer naručili prije dva mjeseca ili ćete tek naručiti u budućnosti, platiti PDV. Na snagu stupaju nove odredbe o e-Trgovini u svim državama članicama Europske unije.

Ukida se dosadašnja porezna olakšica pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 160 kn (22 EUR) te će sve pošiljke vrijednosti do 1.135 kn (150 EUR), a koje se isporučuju poštom, biti oporezive. U skladu s ranije donesenim izmjenama odredbi Direktiva Vijeća (EU) u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu, odgovarajuće su izmijenjeni nacionalni porezni propisi – Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u.

  Izvor: Shutterstock

To znači da će se od 1.7.2021. na sve pošiljke (bez obzira na njihovu vrijednost) koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu (e-trgovine) naplaćivati PDV pri uvozu.
Obveza naplate primjenjuje se i na pošiljke kupljene na daljinu prije 1.7.2021. ako se carinskom tijelu podnesu nakon 1.7.2021.

Hrvatska Carinska uprava u potpunosti je informatički i administrativno spremna za primjenu novih pravila, a za očekivati je da će uvođenje te novosti u čitavoj EU, pa tako i u Hrvatskoj, za posljedicu imati enormno povećanje broja deklaracija/naplata prilikom uvoza. U Hrvatskoj se očekuje dnevni porast broja naplata/deklaracija od 7.500-10.000 pa je nedvojbeno da će unos malih pošiljaka u sve zemlje EU-a, pa i kod nas, biti usporen.

  Izvor: Shutterstock

Kako će se obračunavati i plaćati PDV pri uvozu pošiljki čija vrijednost ne prelazi 150 EUR? S obzirom na iznimno velik broj takvih pošiljaka i potrebu pojednostavnjenja postupka naplate, predviđena su dva osnovna načina naplate PDV:

a) posebni postupak oporezivanja IOSS ili
b) posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a.

Oba načina naplate PDV-a mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke. Pri tome se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost NE prelazi iznos od 150 EUR (1.135,00 HRK). Ovi načini naplate NE mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.

Posebni postupak oporezivanja – IOSS

Posebni postupak oporezivanja IOSS (Import One Stop Shop) mogu primjenjivati sve osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU. Pri tome, ove osobe mogu imati sjedište na području EU ili izvan područja EU.

Prilikom primjene ovog posebnog postupka porezna obveza nastaje u trenutku isporuke, pri čemu se smatra da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja. To znači da će osobe (porezni obveznici) koje se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici.

U tom će slučaju prodajna cijena uključivati iznos PDV-a, kojega prodavatelj naplaćuje od kupca, te potom, putem IOSS prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).

  Izvor: ShutterstockProdavatelji na daljinu koji žele koristiti ovaj postupak dužni su prije početka o tome obavijestiti nadležno porezno tijelo u nekoj od zemalja članica EU, i to u zemlji članici u kojoj prodavatelj ili posrednik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, a ako nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu na području EU - u bilo kojoj zemlji članici u kojoj se prijavi.

Prilikom prijave, nadležno porezno tijelo dodijelit će prodavatelju (ili njegovom posredniku) jedinstveni identifikacijski broj – tzv. PDV IOSS broj. Ovaj broj se dodjeljuje i koristi isključivo i samo za potrebe ovog postupka.

Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu

  Izvor: Shutterstock

Ako se NE koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangments). Posebni postupak omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način.

Ovaj se način (za razliku od IOSS) može primijeniti samo ako otprema odnosno prijevoz te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).

Pri tome je osoba kojoj je roba namijenjena (kupac odnosno primatelj te robe) odgovorna za plaćanje PDV-a dok osoba koja prijavljuje robu carini u državi uvoza naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje tog PDV-a prema carinskoj službi.

  Izvor: ShutterstockOsoba koja prijavljuje robu carini je poštanski ili žurni prijevoznik (tzv. kurirski operater) koji izvršava prijevoz predmetne pošiljke do krajnjeg kupca – primatelja pošiljke. Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti Carinskoj upravi.

PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka za prijavu zastupnici plaćaju mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje carine pri uvozu (do 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec). U primjeni posebnog postupka prijave i plaćanja PDV-a pri uvozu primjenjuje se isključivo opća stopa PDV-a od 25% i nije moguće primijeniti nižu stopu PDV-a.

  Izvor: Shutterstock

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI